Doküman dosyası: önemli dokümanlar el altında

Okuma süresi: 4 min

Önceden hazırlanmış bir doküman dosyasıyla önemli dokümanlar acil durumda her zaman yanınızda. Dosyada olması gerekenler: Önemli tüm tavsiyeler.

Sokaktaki inşaat sırasında 2. Dünya Savaşı’nda kalma bir bomba bulundu ve polis tüm bölgeyi tahliye ediyor. Veya yan dairede yangın çıktı, her saniyenin kıymeti var! Önemli şeyleri toplamak için vakit yok.

Önemli belgeler: genellikle ikame etmesi zor

Yıl boyunca çok sayıda doküman toplanır. Bu dokümanların bazılarını kaybedildiklerinde veya örneğin bir yangın ya da su baskınında imha olduklarında ikame etmek zordur. Hatta bazılarını ikame etmek imkansızdır. Bu yüzden önemli belgeleri, acil bir durumda alıp gidebilmek için bir doküman dosyasında bir arada saklamak gerekir.

Önemli dokümanları saklamak için 4 tavsiye

 1. Doküman dosyasını güvenli, kolay erişilebilir bir yerde saklayın

 2. Evdeki herkesi dosyanın yeri konusunda bilgilendirin

 3. Önemli belgelerin kopyalarını dijital olarak da saklayın ve/veya örneğin arkadaşlarınız ya da banka kasası gibi başka bir yerde de muhafaza edin

 4. Dokümanlara yenilerinin eklenip eklenmemesi veya güncelleme yapılıp yapılmaması gerektiğini düzenli olarak kontrol edin

Acil durum dosyasında hangi dokümanlar bulunmalı?

Önemli belgelerinizin bulunduğu bir doküman dosyası kişiye özel bir şeydir. Bu yüzden „Hangi belgeler benim için önemli?“ sorusunu kendinize sormalısınız.

Aşağıda sıralanan dokümanlar tüm doküman dosyalarında bulunmalıdır. Çoğu için bir kopya yeterlidir ve ileride yeni bir ehliyet veya kimlik çıkarmak gibi durumlarda yardımcı olabilir. Diğerlerinin orijinalleri veya tasdikli kopyaları dosyaya konmalıdır. Tasdik işlemini vatandaşlık dairelerinde veya noterlerde yaptırabilirsiniz.

Ayrıca unutmayın: Dosyada tüm aile üyelerine ait önemli dokümanlar, örneğin tüm kimliklerin kopyaları vb. bulunmalıdır.

Orijinal

Aile belgeleri ve ilmühaberler (doğum belgesi, evlilik cüzdanı, ölüm ilmühaberi) veya nüfus kütükleri

Orijinal veya tasdikli kopya olarak

 • Mal varlığı: hesap cüzdanları, hesap sözleşmeleri, hisse senetleri, değerli kağıtlar ve sigorta poliçeleri

 • Bordrolar: emekli ve gelir belgeleri, ayrıca gelir vergisi tahakkuk belgesi

 • Kalifikasyon belgeleri: Diplomalar ve tasdik belgeleri (okul ve üniversite diplomaları, ayrıca ilave kalifikasyon tasdik belgeleri)

 • Sözleşmeler: önemli sözleşmeler ve değişiklik akitleri, kira ve leasing sözleşmeleri

 • Diğer: vasiyetnameler, tıbbi vasiyetler ve vekaletnameler

Sade bir kopya olarak

 • Kimlik belgesi ve pasaport

 • Ehliyet ve araç belgeleri

 • Aşı karnesi

 • Tapu senetleri

 • Alınan hizmetlere dair tüm değişiklik belgeleri

 • Sigorta primleri, özellikle emekli sigortasının ödeme makbuzları

 • Çalışma dairelerine kayıt onayları ve İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun onay belgeleri

 • Kesmiş olduğunuz faturalar, alacak makbuzlarınız

 • Konfederasyon, dernek ve diğer organizasyonlara üyelik ve aidat kayıtları

Doküman belgeniz için kontrol listesini yazdırmak üzere buradan indirebilirsiniz.


Doküman Dosyasi Kontrol listesi

pdf 0.06 MB

Bu, ikamet yerinizi hızlı bir şekilde terk etmeniz gerektiğinde, acil bir durumda elinizde olması gereken belgeleri listeleyen bir kontrol listesidir.

İndir